Το ανέκδοτο της εβδομάδας: Ο Αγράμματος

Το ανέκδοτο της εβδομάδας: Ο Αγράμματος