–ΣΟΚΙΝ ΑΝέκδοτο: Είναι μια ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ και ήθελε…ΚΟΚΟ, Πολύ γέλιο

ανεκδοτο παρθενοπη γέλιο