–Σοφό Ανέκδοτο: Όταν ο Θεός έπλασε τον άνδρα …! Πολύ

Σοφό Ανέκδοτο: Όταν ο Θεός έπλασε τον άνδρα …! Τρελό γέλιο