Ο Πέτρος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που είχε δουλέψει όλη

Ο Πέτρος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που είχε δουλέψει όλη τη ζωή του