Μπαίνει ένας σε ένα ΤΑΧΙ και λέει: «Αυτή είναι η

Μπαίνει ένας σε ένα ΤΑΧΙ και λέει: «Αυτή είναι η γυναίκα μου, ακολούθησέ τη…