Ανέκδοτο: Ξανθιά τηλεφωνεί σε…

Ανέκδοτο: Ξανθιά τηλεφωνεί σε…