ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ξανθιά … στο αεροπλάνο!!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ξανθιά … στο αεροπλάνο!!!