–Ανέκδοτο: Ξανθιά σπαέι την καραντίνα και πάει για τουλούμπες

Ανέκδοτο: Ξανθιά σπαέι την καραντίνα και πάει για τουλούμπες