Ανέκδοτο: Τρέχει η χελώνα στο δάσος όταν της την πέφτουν

Το ανέκδοτο: Τρέχει η χελώνα στο δάσος όταν της την πέφτουν 3 σαλιγκάρια να…