ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το ζευγάρι … και τα κέρατα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το ζευγάρι … και τα κέρατα!