Ανέκδοτο: Το σώβρακο του βλάχου

Ανέκδοτο: Το σώβρακο του βλάχου