Ανέκδοτο: Το σώβρακο του βλάχου

Το ανέκδοτο: Το σώβρακο του βλάχου