ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το πιο τολμηρό … ποντίκι!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το πιο τολμηρό … ποντίκι!!