Ανέκδοτο: Το … πήδημα και το ηθικό δίδαγμα !

Το ανέκδοτο: Το … πήδημα και το ηθικό δίδαγμα !