–Ανέκδοτο: Το μωρό ….! Πολύ γέλιο

γέλιο με ξανθια