Ανέκδοτο: Το λιοντάρι αποφασίζει να κάνει τον λαγό βασιλιά για

Το ανέκδοτο: Το λιοντάρι αποφασίζει να κάνει τον λαγό βασιλιά για ένα μήνα