ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το ημερολόγιο!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το ημερολόγιο!