–Ανέκδοτο: Το γαμηλιο ταξίδι και το τηλεφώνημα …! Πολύ γέλιο

Ανέκδοτο: Το γαμηλιο ταξίδι και το τηλεφώνημα …! Τρελό γέλιο