ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το άλογο και … ο γάϊδαρος!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το άλογο και … ο γάϊδαρος!