–Ανέκδοτο : Στο πανεπιστήμιο στο μάθημα φυσικής ο καθηγητής εξέταζει

Ανέκδοτο : Στο πανεπιστήμιο στο μάθημα φυσικής ο καθηγητής εξέταζει έναν έναν τους φοιτητές προφορικά ….! Τρελό γέλιο