–ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Σε ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ 2 φιλοι κοιτούν φωτογραφίες με τη ΜΙΚΡΗ

γελιο ριγιουνιον