σε

Ανέκδοτο: Σ’ ένα στρατηγείο έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει…

Το ανέκδοτο: Σ’ ένα στρατηγείο έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει…

Σ’ ένα στρατηγείο έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει:

– Πώς λέγεσαι;

– Νίκος.

– Δε μου λες, τι είναι η πατρίδα;

– Δεν ξέρω.

– Πίσω γρήγορα στη θέση σου. Έλα εδώ εσύ.

– Πώς σε λένε;

– Μιχάλη.

– Δε μου λες, τι είναι πατρίδα;

– Η μάνα μας, στρατηγέ.

– Μπράβο, παιδί μου. Στη θέση σου.

– Έλα εδώ εσύ Μήτσο. Τι είναι λοιπόν πατρίδα;

– Η μάνα του Μιχάλη, στρατηγέ.