–Ανέκδοτο: Πεθαίνει ένας χασικλής και πάει στην κόλαση …! Πολύ

ανεκδοτο παραδεισος