ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Πάρεμε … πάρεμε …εεεε

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Πάρεμε … πάρεμε …εεεε