ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Παππούς … σε οίκο ανοχής !

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Παππούς … σε οίκο ανοχής !