Ανέκδοτο: Πάει ένας τύπος σε ένα εστιατόριο και κάθεται απέναντι

Το ανέκδοτο: Πάει ένας τύπος σε ένα εστιατόριο και κάθεται απέναντι από έναν μεθυσμένο