Ανέκδοτο: Πάει ένας στον γιατρό: «Γιατρέ πριν από 5 μέρες

Ανέκδοτο: Πάει ένας στον γιατρό: «Γιατρέ πριν από 5 μέρες έπιασα τη γυναίκα μου…