Ανέκδοτο: Πάει ένας στο φαρμακείο και λέει: «Θέλω 5 κουτιά

Το ανέκδοτο: Πάει ένας στο φαρμακείο και λέει: «Θέλω 5 κουτιά απ’ τα μπλε…