–ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Πάει ενας για ΧΟΝΤΡΟ, αλλα έχει ΑΙΜΟPPOΙΔΕΣ και τον

anekdoto-παει-για-χοντρπ