Ανέκδοτο! Όσο πιο μεγάλο είναι το πουλί…

Το ανέκδοτο! Όσο πιο μεγάλο είναι το πουλί…