ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Όπου Γιώργος και μάλαμα…

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Όπου Γιώργος και μάλαμα…