–Ανέκδοτο: Οι τρεις υποψήφιες νύφες ! Πολύ γέλιο

Ανέκδοτο: Οι τρεις υποψήφιες νύφες ! Τρελό γέλιο