–Ανέκδοτο: Οι 3 φίλες και το ΣΑΡΠΡΑΙΙΙΙΙΙΙΖ… Πολύ γέλιο

Ανέκδοτο: Οι 3 φίλες και το ΣΑΡΠΡΑΙΙΙΙΙΙΙΖ… Τρελό γέλιο