ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο τύπος με τις ψείρες και οι οδηγίες του

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο τύπος με τις ψείρες και οι οδηγίες του γιατρού!