ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο τύπος … και τα 10 viagra!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο τύπος … και τα 10 viagra!