ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Θεός και οι … άπιστες !

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Θεός και οι … άπιστες !