–Ανέκδοτο: Ο ταβερνιάρης και ο παπαγάλος ….! Πολύ γέλιο

ανέκδοτο γελιο μητσάρας