Ανέκδοτο: Ο σύζυγος και οι βαρκούλες…

Ανέκδοτο: Ο σύζυγος και οι βαρκούλες…