ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο πρωθυπουργός …και η καθαρίστρια!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο πρωθυπουργός …και η καθαρίστρια!