–Ανέκδοτο: Ο πόντιος ο βλάχος και τα κατσίκια …! Πολύ

Ανέκδοτο: Ο πόντιος ο βλάχος και τα κατσίκια …! Τρελό γέλιο