ΑΝΕΚΔΟΤΟ: O πατέρας μου ήταν λύκος και η μητέρα μου

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: O πατέρας μου ήταν λύκος και η μητέρα μου σκύλα !