ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο παππούς του … Έλληνα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο παππούς του … Έλληνα!