Ανέκδοτο: Ο παππούς και ο ασφαλιστής

Το ανέκδοτο: Ο παππούς και ο ασφαλιστής