Ανέκδοτο: Ο ναυαγός και οι 2 κοπέλες

Ανέκδοτο: Ο ναυαγός και οι 2 κοπέλες