Ανέκδοτο : Ο Μπόμπος μπαίνει στην αίθουσα και λέει στον

Το ανέκδοτο : Ο Μπόμπος μπαίνει στην αίθουσα και λέει στον Τοτό…