Ανέκδοτο: Ο μηχανικός πηγαίνει στη κόλαση

Το ανέκδοτο: Ο μηχανικός πηγαίνει στη κόλαση