–Ανέκδοτο: Ο Λάμπης και οι μύγες …! Πολύ γέλιο

Ανέκδοτο: Ο Λάμπης και οι μύγες …! Τρελό γέλιο