Ανέκδοτο: Ο λαγός το λιοντάρι … και η κ@υλα !

Το ανέκδοτο: Ο λαγός το λιοντάρι … και η κ@υλα !