ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο κυρ-Κώστας και τα καινούργια παπούτσια!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο κυρ-Κώστας και τα καινούργια παπούτσια!