–ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Κουασιμόδος και τα ΓKOMENAKlA. Μπαίνει ένας σε ένα

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Κουασιμόδος και τα ΓKOMENAKlA. Μπαίνει ένας σε ένα μπαρ… Τρελό γέλιο